വിലാസം

താനൂര്‍ നഗരസഭ കാര്യാലയം

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്

താനൂര്‍ പി.ഒ,676302

മലപ്പുറം ജില്ല

ഫോണ്‍ -04942440235