ചരിത്രം

     താനൂര്‍ആധുനിക കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനവും അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനവും താനൂര്‍ തന്നെനാം ഇന്ന് കാണുന്ന താനൂരിന് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്ചരിത്രകാരന്മാര്‍അവരുടെ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളില്‍ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ ചരിത്ര പെരുമ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്അതോടൊപ്പം താനൂരിന്  പേര് ലഭിച്ചതിന് പിന്നില്‍ നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങള്‍പറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഐതിഹ്യങ്ങളാണുള്ളത്താനൂര്‍താഴ്ന്ന പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് താഴ്ന്ന ഊര് എന്നത് ലോപിച്ച് താനൂര്‍ആയതാണെന്നും, താന്നി വൃക്ഷങ്ങള്‍ധാരളമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിനാ‍ല്‍  താന്നി വൃക്ഷ്ങ്ങളുടെ നാട് എന്നത് താന്നിയൂര് ആയും പില്ക്കാലത്ത് താനൂര്‍ആയതാണെന്നുംകടലിലെ ചുഴികള്‍ക്ക് സംസ്കൃതത്തില്‍ പറയുന്നതാന്നിയൂരം  ലോപിച്ച്  താനൂര്‍ ആയതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു

 

            രാജഭരണകാലത്ത് വെട്ടത്തു രാജാവിന്‍റെ കീഴിലായിരുന്നുവത്രെ താനൂര്‍‍.  തുടര്‍ന്ന് ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍റെ പടയോട്ടവും ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, പോര്‍ച്ച്ഗീസുകാരും ഇവിടെ വന്നുപോയിഅവസാനം വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ദീര്‍ഘകാലം ഇവിടെ ഭരിച്ചുഇവരുടെയെല്ലാം ചരിത്രശേഷിപ്പുകളായി നിരവധി സ്മാരകങ്ങള്‍ഇന്നും താനൂരിലുണ്ട്ടിപ്പുവിന്‍റെ പടയോട്ടത്തിന്‍റെ സ്മരണകള്‍ ഉണര്‍ത്തി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍റോഡും, ഡച്ചുകാരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസായിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇന്നത്തെ ഗവ. ആശുപത്രിയിലെ പ്രധാന കെട്ടിടം, താനൂര്‍ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രധാന ഓഫീസായിരുന്നുതാനൂരില്‍ അങ്ങിങ്ങ് കാണുന്ന അത്താണികള്‍ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ചുമട്ടുകാര്‍ക്കു വേണ്ടി നിര്‍മ്മിച്ച ചുമടുതാങ്ങികളായിരുന്നു, അടുത്ത കാലം വരെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കവലകളില്‍ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്ന വിളക്കുകള്‍അക്കാലത്തെ തെരുവ് വിളക്കുകളായിരുന്നുതാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ മധ്യത്തിലൂടെ തെക്ക് വടക്ക് ഒഴുകുന്ന കനോലി കനാല്‍ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ കനോലി സായിപ്പ് മേല്‍നോട്ടം നല്‍കി ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള്‍അവരുടെ കൃഷിയാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിര്‍മ്മിച്ചതാണ്പരിയാപുരം മോര്യയിലുള്ള നരിമട എന്ന് താനൂരുകാര്‍ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ബുദ്ധക്ഷേത്രമായിരുന്നുവത്രെശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്ന് പോലും ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കള്‍ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നുവത്രെഇതിനെല്ലാം പുറമെ മതസൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്‍റെ മൂര്‍ത്തീഭാവമാണ് താനൂര്‍‍.  ഇവിടുത്തെ ശ്രീകുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍വര്‍ഷം തോറും നടത്തിവരാറുള്ള കലങ്കരി മഹോത്സവത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം തറവാടായ പഴയകം തറവാടാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ആവേന്‍സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന് അവേന്‍റെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത് തറവാട്ടിലെ  കാരണവരാണ്.

കനോലി കനാല്‍
                                കനോലി കനാല്‍

 

            താനൂരിന്‍റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോള്‍അന്നന്ന് അധ്വാനിച്ച് അന്നന്നത്തെ അഷ്ടിക്കുള്ള വക കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ജനതയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം.  സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവര്‍ വെറും ഒരു ശതമാനത്തില്‍താഴെ മാത്രമായിരുന്നുഎന്നാല്‍ഇവരായിരുന്നു അടിയാളരുടെ മേലാളര്‍‍.  അത് കാര്‍ഷിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലാണെങ്കിലുംഇവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രധാന തൊഴില്‍മേഖലകള്‍ഇവ രണ്ടുമാണ്താനൂരിന്‍റെ കിഴക്കന്‍മേഖലയിലുള്ളവര്‍കാര്‍ഷിക വൃത്തിയിലും, പടിഞ്ഞാറന്‍മേഖലയിലുള്ളവര്‍മത്സ്യബന്ധനത്തിലുമാണ് ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്താനൂരില്‍പ്രകടമായിരുന്ന ഉച്ച നീചത്വത്തിന് മാറ്റം വന്നത് ഗള്‍ഫിന്‍റെ ആവിര്‍ഭാവവും, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഔന്നത്യവുമാണ്ഇന്ന് ഇടത്തട്ടുകാരും സാധരണക്കാരുമാണ് താനൂരിന്‍റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്

 

            താനൂരിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോള്‍എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് വാഴക്കാതെരുവ് അങ്ങാടിഒരു കാലത്ത് ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന വാണിജ്യകേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം പേരില്‍തന്നെ അത് വിളിച്ചോതുന്നുഅന്യ ദിക്കുകളില്‍നിന്ന് പോലും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിപണനത്തിനായി ഇവിടെയാണ് കൊണ്ട് വന്നിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്‍തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴുമുള്ളത്പഴങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും ഉള്ള സൗകര്യത്തോടെയാണ് കെട്ടിടങ്ങള്‍നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെപഴമക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. "ചക്ക തിന്നാന്‍താനൂര് പോകണം" എന്ന്അക്കാലത്ത് കാളവണ്ടികളിലായിരുന്നു വിപണനത്തിനായുള്ള ചരക്കുകള്‍ വാഴക്കാതെരുവ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിരുന്നത്ഇവിടുത്തെ റോഡും കനോലി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള പാലവും കാളവണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള വീതിയില്‍തന്നെ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു, ഭൂതകാലത്തിന്‍റെ ജ്വലിക്കുന്ന സമരണകളും പേറിഇന്ന് താനൂരിലെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപമുള്ള ചന്തപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പഴയകാലത്തെ താനൂരില്‍ചന്ത നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു

 

            കേരളത്തിന്‍റെ ഒരു സാമ്പിള്‍പാക്കറ്റാണ് താനൂര്എന്ന് പറയാംകേരളത്തിന്‍റെ മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും താനൂരിലുണ്ട്മലനാട് എന്ന കുന്നിന്‍ പ്രദേശമായി മോര്യ കുന്നുംപുറവും, ഇടനാടായി പനങ്ങാട്ടൂര്‍കാട്ടിലങ്ങാടി പ്രദേശവും തീരപ്രദേശമായി താനൂര്‍തീരപ്രദേശവും ആകുമ്പോള്‍കേരളത്തിന്‍റെ ഭൂപ്രകൃതി താനൂരിന് സ്വന്തം.

 

            താനൂരിന്‍റെ പ്രധാനതൊഴില്‍കൃഷിയും, മത്സ്യബന്ധനവുമാണ്നെല്ല്, വെറ്റില, കമുക്  എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി രീതികള്‍‍. 

 

            താനൂരിന്‍റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കില്‍താനൂരിനെകുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും.

 

        1. ലോഗന്‍റെ മലബാര്‍മാന്വല്‍‍       : വില്യം ലോഗന്‍

        2. ഫിഷ്ഫോക്കേഴ്സ് ഇന്‍മലബാര്‍‍ : എം.ജെ. മാത്തൂര്‍.

        3. ഫ്രാന്‍സിസ് ബുക്കാനന്‍റെ കേരളം : ഫ്രാന്സിസ് ബുക്കാനന്‍

 

 

 

 

Name of Municipality : TANUR

District : MALAPPURAM

Block : TANUR

Area (in KM2) : 19.49 KM2

No. Of  Divisions : 44

Population : 69534 (2011 CENSUS)

Male : 33301

Female : 36233

No. of Households : 11460

Density of population : 476/ KM2

SC Population : 2378

ST Population : 83 (As per 2011 census)

Male Female Ratio : 1058 (FEMALE)

Literacy Rate : 91.18%

No. of BPL families : 5371(2009 BPL LIST)